Managementul Calității si Control Intern Managerial este un compartiment de specialitate care facilitează managementul activităților de asigurare și evaluare internă și externă a calității.

Totodată, asigură suportul logistic pentru evaluarea stadiului implementării și funcționării sistemului de control intern managerial în cadrul ASE și elaborează documentele prevăzute de legislația aplicabilă în vigoare.

Scroll to top