Biroul Managementul Calitatii si Control Intern Managerial este un compartiment de specialitate cu rol de executie. Acesta coordoneaza si asigura suportul logistic necesar pentru activitatea de evaluare institutionala periodica în vederea asigurarii calitatii procesului educational si de cercetare stiintifica. Biroul elaboreaza anual Raportul de autoevaluare a asigurarii calitatii academice din Academia de Studii Economice din Bucuresti si documentele specifice asigurarii calitatii. Totodata, Biroul Managementul Calitatii si Control Intern Managerial asigura suportul logistic pentru evaluarea stadiului implementarii si functionarii sistemului de control intern managerial în cadrul ASE si elaboreaza documentele prevazute în OSGG nr. 600/2018.

Scroll to top