Legislație asigurarea calității link

Codului de asigurare a calității în Academia de Studii Economice din București link

Metodologii și standarde ARACIS

Evaluarea instituțională

 • Ghid raport autoevaluare link
 • Proceduri link
 • Documente vizită link

Evaluare licență

 • Ghid raport autoevaluare link
 • Proceduri link
 • Standarde specifice link
 • Documente vizită link

Evaluare masterat

 • Ghid raport autoevaluare link
 • Proceduri link
 • Standarde specifice link
 • Documente vizită link

Evaluare doctorat

 • Ghid raport autoevaluare link
 • Proceduri link
 • Standarde specifice link
 • Documente vizită link

Evaluare DPPD

 • Ghid raport autoevaluare link
 • Proceduri link

Evaluare an pregătitor de limba română

 • Ghid raport autoevaluare link
 • Proceduri link
 • Standarde specifice link
 • Documente vizită link

Control intern managerial

 • Codul controlului intern managerial link
 • Normele metodologice privind coordonarea şi supravegherea prin misiuni de îndrumare metodologică a stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice link
Scroll to top