Contact

Biroul Managementul Calitatii si Control Intern Managerial  

Academia de Studii Economice din Bucuresti

Cladirea Ion Angelescu, etaj 4, camera 0425

Piața Romană, 6, Sector 1, Bucuresti, 010552 

Tel: +40 21 319 19 00, interior 393, 181

Scroll to top